Przejdź do treści

Śpiączka

Śpiączka to głębokie zaburzenie świadomości i przytomności, związane z rozpadem cyklu czuwania i wzbudzenia, objawiające się brakiem reakcji nawet na silne bodźce oraz uogólnionym bezruchem. Często jest wynikiem urazu pnia mózgu, występuje też przy uszkodzeniu tworu siatkowatego rdzenia kręgowego. Może to być uszkodzenie pierwotne lub wtórne, powstałe w sposób pośredni wskutek np. procesu ekspansywnego lub uszkodzenia pochodzenia naczyniowego.

Śpiączka może być również wynikiem zaburzeń powodujących rozlane uszkodzenie systemu nerwowego, np. w przebiegu zatrucia, bez względu na przyczynę.

Typowymi objawami śpiączki są:

  • brak reakcji na bodźce
  • brak spontanicznych ruchów
  • w brak odruchów
  • brak kontaktu słownego

 

Proces wybudzania pacjenta polega przede wszystkim na opiece  polisensorycznej, która polega na dostarczeniu organizmowi jak największej ilości bodźców, które mają na celu pobudzeniu CUN.
W procesie terapeutycznym używamy sprawdzonych metod i dysponujemy profesjonalnym sprzętem do opieki pacjentów w śpiączce.

 

*Łóżko rehabilitacyjne w cenie pobytu